Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายอภิชา ประสงค์ธรรม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 16
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล รอบ SEMI FINAL
เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ นักประเมินราคาทรัพย์ ชำนาญการร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การอบรมด้านภาษีทรัพย์สินเพื่อการจัดเก็บภาษี
เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล รอบ FINAL ในโครงการ คนคลังรวมพลังสร้างความดี
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีเปิดงาน"คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญและประชุมหารือแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสาวนรารักษ์ คุณฑี เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางชำระค่าเช่า
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นส.พรสุดา ศุภวัชระ นส.เพ็ญนภา พงศ์พันธุ์ สำนักบริหารเงินตรา ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์ "ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม 801อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 16/2560 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 801อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับหน่วยงานภาคี
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากลในโครงการ คนคลังรวมพลังสร้างความดี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร(Senior complex)
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหลักเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุ และการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานให้กับกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ ฤทธิ์ภักดี ภัณฑารักษ์ ชำนาญการ ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!