Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วไม้ระแนงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง (สำนักการคลัง) (20 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (19 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อแว่นขยายชนิดแบบมีขายึดติดกับโต๊ะ จำนวน ๒๖ ตัว (19 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (16 มี.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 คัน (16 มี.ค. 2558)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมการรั่วซึมของหลังคา และซ่อมแซมรอยร้าวอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่... (13 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายใน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (หลังใหม่) (13 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ รวม 3 รายการ (สำนักการคลัง) (12 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี (6 มี.ค. 2558)
เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (2 มี.ค. 2558)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล.3 ชั้น 11 ยูนิต ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (26 ก.พ. 2558)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ก.พ. 2558)
โครงการ : ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต จานวน 1 หลัง (23 ก.พ. 2558)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (20 ก.พ. 2558)
ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 181 รายการ (สำนักการคลัง) (19 ก.พ. 2558)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) (17 ก.พ. 2558)
สอบราคาซื้อเครื่องขัดผิวตัวอย่างชิ้นงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักกษาปณ์) (16 ก.พ. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องหนังเทียม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (11 ก.พ. 2558)
ขายทอดตลาดรถบรรทุกไม่ใช้ราชการ จำนวน 3 คัน (สำนักการคลัง) (10 ก.พ. 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถบรรทุกไม่ใช้ราชการ จำนวน 1 คัน (10 ก.พ. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!