Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ร่วมกับกรมท่าอากาศยาน
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบกระเช้าอวยพรจากนายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นำคณะผู้บริหา ข้าราชการและพนักงานกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายนาวิน บุญเลิศ นักวิชาการกษาปณ์ชานาญการร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็นของกษาปณ์ ในโครงการ
เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม เจราจาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามระหว่างกรมธนารักษ์และกิจการร่วมค้า
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปณากรมศุลกากร คอบรอบ 143 ปี ณ กรมศุลกากร
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ในโครงการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายพุทธินันท์ บุญทองงาม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนกรมธนารักษ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ พร้อมด้วยผู้บริหาร นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ทท.3275 แปลงหอชมเมือง เนื้อที่ 4-2-34 ไร่ แขวงต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมศึกษาดูงานของสถาบันการชลประทานและระบายน้ำแห่งประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และคัดเลือกบุคคล
เมื่อวันพุฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุทธิพงศ์ อุทิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Ransomware ในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง ณ ส่วนประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม (ศุลกสถาน/The Old Customs House) ถนนเจริญกรุง 36 บางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง ณ ส่วนประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่2/2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนค์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 14/2560 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมือง จ.นครสวรรค์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!