Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสร คุณภาพน้ำขาว ไม่น้อยกว่า ๘๕% ชนิดสีออกเหลือง TLC (Top Light Color) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (2 พ.ค. 2561)
ซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ชุดเครื่องมือระบบบินถ่ายภาพทางอากาศ พร้อมอุปกรณ์อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบตั้งโต๊ะ ๑๔ หลัก จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องรีดโลหะทั่วไป ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตัน ยี่ห้อ BULER & CD MODER จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดแบบสามแกนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (26 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมผนังหน้าลิฟ ชั้น ๑,ชั้น ๓ และภายในห้องสันทนาการ อาคารกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter) กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (17 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ จำนวน ๓,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" โดยวิธีคัดเลือก (5 เม.ย. 2561)
ประกาศผลผ้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro - nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ (30 มี.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Clipping News) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบทะเบียนคุมเงินฝากคลังและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการติดตั้งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบจำหน่ายสินค้าคงคลังและระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (28 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!