Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงานภารกิจด้านที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และคัดเลือกบุคคล
เมื่อวันพุฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุทธิพงศ์ อุทิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Ransomware ในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง ณ ส่วนประชาสัมพันธ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม (ศุลกสถาน/The Old Customs House) ถนนเจริญกรุง 36 บางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสังคมไร้เงินสดในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง ณ ส่วนประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่2/2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนค์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 14/2560 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดป้ายสื่อความหมาย (Interpretation Sign) กำแพงเมือง-คูเมือง จ.นครสวรรค์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต.ตาสัง และ อบต.เจริญผล จ.นครสวรรค์
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายพุทธินันท์ บุญทองงาม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้แทนกรมธนารักษ์ ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 30,000 ขวด ให้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส)
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการย้ายหรือพัฒนาสะพานปลากรุงเทพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ครั้งที่2/2560
เมื่อวันที่26 มิถุนายน 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ ผู้บริหารและข้าราชการกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับกระเช้าอวยพร จากผู้บริหารและข้าราชการกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องรองอธิบดี ชั้น 3 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี และติดตามงานก่อสร้างพื้นที่แห่งใหม่ ณ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจพื้นที่เป้าหมายรองรับ EEC ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ที่ราชพัสดุแปลง ชบ.347 เนื้อที่ทั้งแปลง 759-2-17 ไร่
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจพื้นที่ราชพัสดุ รายบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ณ จังหวัด ชลบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ รักษ์ ตรวจพื้นที่เป้าหมายรองรับ EEC ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) ณ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ณ จังหวัดระยอง
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด ณ จังหวัดตราด
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตราด (ที่ราชพัสดุแปลง ตร.443เนื้อที่ประมาณ 895-0-44) ณ จังหวัดตราด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!