Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารกรมธนารักษ์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้อง
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นายอภิชา ประสงค์ธรรม ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมพิธี ไหว้ครูช่าง ณ สำนักกษาปณ์ รังสิต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 13/2560 ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ รับกระเช้าดอกไม้อวยพร จากชมรมสายสัมพันธ์กรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ห้องอธิบดี ชั้น7 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ รับกระเช้าดอกไม้อวยพร จากคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ รับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 นายวิรุธ แสงสิชัยพันธ์กุล ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ชาวกรมธนารักษ์กับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการที่ราชพัสดุ(LBIS)
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนและการเจรจาต่อรองในโครงการ ธนารักษ์เล่าสู่กันฟัง
เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนกรมธนารักษ์ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรวันครบ 17 ปี ก้าวสู่ปีที่ 18 สถานีโทรทัศน์ Nation Channel
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์และความผูกพันของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม หารือแนวทางการขอใช้พื้นที่ภายในส่วนราชการของกองทัพบก ครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!