Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

แถลงข่าวทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนากรมธนารักษ์
อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
การประชุมการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 59 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาครั้งที่ 16-10/2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
การประชุมแนวทางแก้ไขปัญหากรณีพิพาทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สต.35 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาครั้งที่ 15-9/2562
อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/มอบนโยบาย พร้อมพิธีมอบรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2562
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 5/2562
กรมธนารักษ์ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) โครงการอบรบเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 22/2562
นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบของที่ระลึกให้กับนายลือชา นิสัยกล้า ผู้ตรวจราชการกรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
การประชุมหารือ โครงการฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านการตลาด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!