Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 2562)
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2562 การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (29 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาครเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi (27 มี.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (21 มี.ค. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding) (20 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มี.ค. 2562)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ี่ 2/2562 การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี ตามประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (7 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้อมยามสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย(หลังใหม่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (7 มี.ค. 2562)
ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 462 รายการ (6 มี.ค. 2562)
ตารางวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รถตู้) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร (6 มี.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่งบริเวณบ้านพักข้าราชการธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี (6 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!