Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ (สำนักบริหารเงินตรา) รวม 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (27 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อรถยก (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (20 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล 3,000 กิโลกรัม พร้อมเครื่องพิมพ์ผล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นอีพ็อกซี่และพื้นกระเบื้องที่ชำรุดบริเวณชั้น ๑ อาคารสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำภาชนะบรรจุเหรียญ (ลังเหล็ก) จำนวน 1,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม สำหรับสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ส.ค. 2561)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการทาวเฮาส์ 2 ชั้น 5 ยููนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ส.ค. 2561)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งแผงบังแดดห้องลงยาสี จำนวน 1 งาน สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อชั้นเก็บรักษาแม่ตรา ดวงตรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับผิวดวงตรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Bidding) (18 ก.ค. 2561)
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!