Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุชั้นเดียว (19 พ.ค. 2560)
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบน้ำหล่อเย็น จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (8 พ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม ๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (21 เม.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (20 เม.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (11 เม.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 9 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)(สำนักการคลัง) (28 มี.ค. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง (16 มี.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี (13 มี.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเสนอราคา (3 มี.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร (23 ก.พ. 2560)
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi - metal) ชนิดราคา ๑๐ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro - nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (20 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (17 ก.พ. 2560)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (17 ก.พ. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (15 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (6 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.พ. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!