Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปา ครบรอบ 25 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้มอบเงินบริจาคสมทบทุน
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ โฆษกกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนรองอธิบดีกรมธนารัก
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ด้านที่ราชพัสดุและด้านประเมิน
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นำทีมข้าราชการพนักงานสายบริหาร เข้าอวยพร นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการ Digital Park Thailand ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 142 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างที่ทำการธนาคารในส่วนราชการ 2558 ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทยประเด็น: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม หรือภาพรวมของอีสานตอนบนจากนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2560 ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้ง2/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการชมรมกีฬาธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2560 นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดารหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และพาผู้ลงทุนดูพื้นที่ลงทุน โดยมีนายวรเชษฐ์ ทับทิม
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ และนางสุวรรณา ทรัพย์มี ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และนายธนพร พรหมพันธุ์ ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็ยประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และพาผู้ลงทุนดูพื้นที่ลงทุน โดยมีนายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง-คูเมือง ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล้ำคูคลอง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!