Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ Spring News ในประเด็นการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
8 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ รายการห้องข่าวธุรกิจ ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ในประเด็นการเปิดประมูลลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และมุกดาหาร
เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานลงนามสัญญาซื้อขายเหรียญตัวเปล่า 3 ชนิดราคา 2,5,10 บาท กับบริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท 2615 (แปลงโรงกษาปณ์เดิม) แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก ครบรอบ 42 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมธนารักษ์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560 ณ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปา ครบรอบ 38 ปี การประปาส่วนภูมิภาค พร้อมร่วมบริจาคเงินในโครงการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวิเคราะห์สภาพการใช้ประโยชน์ของที่ดินภายในขอบเขตที่ดินกำแพงเมือง
เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการ Senior Complex ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 601 อาคารกรมธนารักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือ การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณีสถานะที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.371 จ.เชียงราย ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!