Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือ การบริหารจัดการท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณีสถานะที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.371 จ.เชียงราย ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เดินทางไปราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ Senior Complex
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าว กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก AEC
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการชมกีฬาธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานลงนามสัญญาซื้อขายเหรียญกษาปณ์ ชินิดราคา 25,50 สตางค์ และ 1 บาท ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุท
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายอภิชา ประสงค์ธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายอภิชา ประสงค์ธรรม ผู้อำนวยการกอง
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายพุทธินันท์ บุญทองงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้แก่ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือกรณีการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แก่สถานีโทรทัศน์ ช่อง เนชั่นทีวี และ นิวทีวี
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แก่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7
เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรัศมี อริยะสุนทร ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่แก่หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน 360องศา
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดให้เอกชนรายเดิมเช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ และตำบลทุ่งสุขลา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!