Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาถมดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกสร้างอาคารบ้านพัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28 ส.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อกระดาษหนังช้าง ความหนา 185 แกรม ขนาด 11x14 นิ้ว (สีฟ้า) จำนวน 55,000 แผ่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (26 ส.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างงานบริการรับถมที่ดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒) เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ส.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (17 ส.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ (สามล้านเหรียญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (6 ส.ค. 2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ค. 2558)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่องประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์สมุทรสาคร จำนวน 7 ยูนิต (16 ก.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (3 ก.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการระบบบริหารการจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (2 ก.ค. 2558)
ซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม ฉลากเขียว (14.11.15.07 - 000001)จำนวน 3,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (30 มิ.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะทองแดง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (15 มิ.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสรคุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า 85% สำหรับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ บุรุษและสตรี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 มิ.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดด้วยเส้นลวดนำกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (26 พ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (หลังใหม่) (7 พ.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (28 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา 1 บาท จำนวน 700 ล้านเหรียญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (24 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกำมะหยี่สีน้ำเงิน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (20 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องหนังเทียม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (3 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทกล่องกำมะหยี่ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (1 เม.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรยญกษาปณ์หมุนเวียน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักการคลัง) (26 มี.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!