Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม เรื่องพิจารณากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ในเขตจังหวัดชลบุรี อุบลราชธานีและสงขลา ครั้งที่1
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนเหรียญกษาปณ์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ในที่ราชพัสดุ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 8
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาการขับเครื่อนคลัง 4.0 Gov Connect Workshop:Drive to Thailand ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาที่ดินราชพัสดุบริเวณแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นายมนัส ลีวีระพันธ์อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบหมายให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 11 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จังหวัดชุมพร,จังหวัดระนอง
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์มอบของที่ระลึกแก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ตามโครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรสื่อมวลชนที่ครบรอบวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยได้มอบเงินบริจาค
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกหรือเหรียญที่ระลึก ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะรองประธานกรรมการสหกรณ์กรมธนารักษ์คนที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์สัญจร ครั้งที่1
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดให้เอกชนรายเดิมเช่าที่ราชพัสดุบริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ และตำบลทุ่งสุขลา
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์มอบของที่ระลึกแก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!