Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เข้าอวยพร
เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าอวยพร นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และ ม.ล.พัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมธนารักษ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นำทีมข้าราชการพนักงานสายบริหาร มอบของขวัญแด่ อธิบดีกรมธนารักษ์ ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ และรองอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์มอบของขวัญแด่ ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ และรองอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (teleconference) กับธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 สำนักงานเลขานุการกรม มอบกระเช้าของขวัญแด่ อธิบดีกรมธนารักษ์ ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ และรองอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ตรวจเยี่ยมและจัดทำโครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) สร้างฝัน ลานกีฬา พัฒนาชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายสมชัย สัจจพงศ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ณ บริเวณหน้ากรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ นายพชร อนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!