Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro-nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน 100,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (15 มี.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์ สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (7 มี.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทกล่องหนังเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (7 มี.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์ทั้งระบบ,เครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (3 มี.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มี.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 มี.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (สำนักการคลัง) (23 ก.พ. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน(หลังใหม่) ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ก.พ. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องขัดโลหะมีค่าแบบจัดเก็บฝุ่นในตัว จำนวน ๑๐ เครื่อง (8 ก.พ. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหินถายา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (8 ก.พ. 2559)
สอบราคาจ้างเหมาทำชิ้นส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ (สำนักการคลัง) (3 ก.พ. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.3 ชั้น พร้อมงานภายนอกและอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ (27 ม.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 ม.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายและแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (21 ม.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อน้ำยาชุบโรเดียม ความเข้มข้น ๒-๕ กรัม/ชุด จำนวนปริมาณโรเดียมรวม ๓๐๐ กรัม (7 ม.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำหล่อเย็นเครื่องจักร จำนวน ๑ งาน (7 ม.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมแสงสว่างภายในโรงงานกษาปณ์ จำนวน 1 งาน (4 ม.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (4 ม.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการทดแทน ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (3 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!