Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 นายสมชัย สัจจพงศ์ ปลัดกระทรวงการคลังให้เกียรติ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดูความพร้อมในการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าสักการะพระสรัสวดี ประจำศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการหารือร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อบูรณากาโครงการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราผลตอบแทน
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ณ บริเวณหน้ากรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ณ บริเวณหน้ากรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมส้างเศรษฐกิจมั่นคง
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร( ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์) ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านเหรียญกษาปณ์ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ Coin Management
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานปิด
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านเหรียญกษาปณ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ ยิ่งถก กนกซัก ในประเด็น เหรียญกษาปณ์ในราชกาลที่ 9
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมธนารักษ์ จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้อวยพรรองอธิบดีกรมธนารักษ์ ณ กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จากผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมการเช่าที่ดินตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!