Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานคณะทำงานลงตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทดแทนพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาผลของกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ครั้งที่ 2/2562
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง
การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดอัตราค่าเช่าในลักษณะผ่อนปรน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมหารือเรื่องสนับสนุนผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน (Animation Contest 2019) ภายใต้หัวข้อ วิวัฒนาการเงินตราไทย
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเสวนา พบปะพูดคุยงาน HR กับผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 21/2562
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ หลักสูตร กรมธนารักษ์คุณธรรม สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 11
กรมธนารักษ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 104 ปี กรมสรรพากร
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 13/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์
การประชุมการประกวดนวัตกรรมของกรมธนารักษ์
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกรมธนารักษ์ หลักสูตร กรมธนารักษ์คุณธรรม สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ รุ่นที่ 10

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!