Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 (30 ต.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักษ์เหรียญ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (19 ต.ค. 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติฯ (18 ต.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธนาคารทิสโก้ กิจกรรมค่ายการเงินสำหรับเยาวชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (18 ต.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (12 ต.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงิน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารทิสโก้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 (11 ต.ค. 2561)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ถ่ายทำรายการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง NBT การจัดกิจกรรมโครงการ Pipit Banglamphu Street Art ธนารักษ์สรรค์ศิลป์ สืบถิ่นย่านบางลำพู (8 ต.ค. 2561)
พิพิธบางลำพู สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (4 ต.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 (28 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 (26 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 (21 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 (17 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 (14 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าชมกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 (14 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าชมกระบวนการผลิตและชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (13 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 (11 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (10 ก.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 (6 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!