Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับผิวดวงตรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Bidding) (18 ก.ค. 2561)
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๒ หลัง ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 4 ชุด (8 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำแผงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนพุทธศักราช 2560 จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อรถยก (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ยกได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ชั่งได้สูงสุดไม่เกิน 35 กก. ความละเอียด 0.1 กรัม จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาซ์้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งจัดแสดงอาคารอเนกประสงค์ ณ ศาลากลาง 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคางานขัดล้างทำความสะอาดอาคารโรงกษาปณ์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (27 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับให้บริการและพัฒนาแบบฟอร์มที่ให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (8 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (5 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องระบายความร้อนของเครื่อง XRF จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มิ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช 3 ชั้น 11 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก จำนวน 2 เครื่อง (4 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องแกะลายด้วยระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (4 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อเครื่องนับบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (4 มิ.ย. 2561)
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (4 มิ.ย. 2561)
จัดซื้อเครื่องดูดควันไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 เครื่อง (4 มิ.ย. 2561)
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบเสียงตามสาย ณ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (25 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!