Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2 - 3 ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท.4431 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก (29 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มเก็บสารบบ (มีสายหนังคาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมให้บริการด้านการจ่ายแลก - รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก (25 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา การจัดจ้างซ่อมหัวพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น iPF 9410s จำนวน 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อดอกไม้สดสำหรับตกแต่งสถานที่ เพื่อจัดโครงการประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพวงมาลา เพื่อร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน (16 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุในท้องที่ แขวงสนามบินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร เรื่อง ผู้ชนะการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) (9 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องสอบสามารถบรรจุผู้เข้าสอบได้ประมาณ 1,329 คน เพื่อใช้ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิธีเฉพาะเจาะจง (8 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) (7 ต.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปากกาหมึกเจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนรอาคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (เฉพาะฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ระบบที่ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักบริหารเงินตรา รังสิต และหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!