Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผู้บริหารกรมธนารักษ์ กล่าวปฏิญาณการจัดงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2559 นายวรเชษฐ์ ทับทิม ที่ปรึกษากรมธนารักษ์ ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมด้วยหน่วยงานภาษีในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้ารับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นประธานแถลงข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อประกวดแบบ
เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในประเด็นเกี่ยวกับเหรียญในวาระโอกาสต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานห้องโถงกรม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ณ พระอารามหลวง วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ในการจัดสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวในประเด็นเกี่ยวกับเหรียญในวาระโอกาสต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องวายุภักษ์ 4
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมหารือมาตรช่วยเหลือชาวนา ณ ห้องวายุภักษ์ 4
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานภาษีตามพระราชบัญญัติ
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 นายพงศ์ธร ภาคเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา "การบริหารการเปลี่ยนแปลงและเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร"
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา "นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์"
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ช่อง TNN 24 ในประเด็นเกี่ยวกับเหรียญในวาระโอกาสต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด ชุดที่ 36 เป็นประธานในงานวันออมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นผู้ลงทุนในการจัดตั้งพื้นที่ส่งเสริมการค้า ณ เมืองชายแดน (Border Trading Town)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!