Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะสือมวลชนลงพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพบก แปลงหมายเลขทะเบียน ชม. 1723 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชี่ยงใหม่ และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ประชุมหารือร่วมกัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และสรุปการประชุมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการค้า ณ เมืองชายแดน
เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์มอบเงินบริจาคให้กับ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อมอบให้กับมูลนิธิ
เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของกำแพงเมือง-คูเมือง เวียงภูเพียงแช่แห้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด(มหาชน) ประเด็นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ณ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานกิจการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านอนุรักษ์ และเปิดป้ายสื่อความหมาย
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายสมชาย จันทร์รอด ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างเอกสารตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานกิจการอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมิติด้านอนุรักษ์ และเปิดป้ายสื่อความหมาย
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รายการ เดินหน้าประชารัฐ ในประเด็นบ้านธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มอบหมายให้ นายอภิชา ประสงค์ธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มอบหมายให้ นายอภิชา ประสงค์ธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ให้สัมภาษณ์ รายการ ซูมอิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการประมูลโครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "ธนารักษ์เทิดไท้ พระแม่หลวงปวงประชา 84 พรรษา มหาราชินี"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!