Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมการเจรจาผลประโยชน์ตอบแทน โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ บริษัทบางกอกเทอร์มินอล จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานประชุมหารือกำหนดแนวทางการเปิดประมูลใหม่ พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มุกดาหาร และ หนองคาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวยกเลิกการนำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1698 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ แสดงความยินดี บริษัท ไปรศนีย์แห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในโอกาสวันสถาปนครบรอบ 13 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดชมรม ENGLISH CLUB @ TRD. ณ ห้องสมุดกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมกรรมการพิจารณาผลการประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริหารงานและดำเนินการท่าเรือภุเก็ต ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์มอบเงินบริจาคสมทบทุนร่วมสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ให้บริการทางแพทย์เฉพาะทาง เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13ปี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการสร้างถนนตามผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าว เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบเช็คค่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 341 งวดที่ 1 จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การเปิดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ณ ห้องประชุม 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อนดำเนินการ e-Biding
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม การเตรียมงานกิจกรรมปลูกต้นไม้งานเฉลิมพระเกียรติ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!