Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมาตรการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจา ผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 ในการนี้นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานย่อยพิจารณาข้อเสนอรูปแบบโครงการลงทุน และรูปแบบจำลองเชิงธุรกิจและคณะทำงานฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประมูลลงทุนโครงการปรับปรุง บริหารงานและดำเนินกิจการท่าเรือภูเก็ต ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการก่อสร้างสถานีขนส่งชดเชยบนโรงจอดและเชื่อมบำรุงรถไฟฟ้า โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 302
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแถลงข่าวงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชร.1 จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ณ สำนักกษาปณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณาข้อเสนอการลงทุน รูปแบบจำลองเชิงธุรกิจ กรอบระยะเวลาดำเนินการและความเป็นไปได้เชิงการเงิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยมี นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!