Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (9 เม.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ (2 เม.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าครั้งที่ 2 (2 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (29 มี.ค. 2562)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (28 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (25 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) (25 มี.ค. 2562)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบ (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20 มี.ค. 2562)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (20 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (18 มี.ค. 2562)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลื่อกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก (18 มี.ค. 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 มี.ค. 2562)
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 มี.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ(คอมพิวเตอร์)และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (13 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ (13 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (12 มี.ค. 2562)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา : ประกาศการขึ้นบัญชีผู้้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (12 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (8 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!