Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (12 ก.พ. 2562)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง ยกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ (8 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (ดีเซล) (8 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาฝังเพชรชิ้นงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รร 6 บุรุษ และสตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (7 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี) (6 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (1 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (31 ม.ค. 2562)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!