Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชลในประเด็นเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ เปิดจำหน่ายกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ แปลง ชบ.341 ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะร่วมลงพื้นที่โครงการจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติระยะที่ 1เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ณ สวนเบญจกิติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และคัดกรองบุคคล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ประชุมหารือกับ พลเอกกิตติ อินทสร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายชาญนะ เอี่ยมแสง. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายปรีชา. มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานสรรหา และคัดเลือกผู้ลงทุนฯ ได้ชี้แจงหลักเกณ์และเงื่อนไข
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ราชพัสดุแปลงริมน้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมหารือกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่องการขอเช่าที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย และเหรียญ 70 ปี ครองราชย์ ณ ห้องประชุม 501 กรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!