Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และนายทวีชัย สียี่เก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธ์ที่ราชพัสดุ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินส่วนลดเบี้ยประกันภัย ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง ในฐานะผู้แทนรองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ทำพิธีแต่งปูนเติมศิลป์ร่วมสร้างบ้านมั่นคงให้ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54และพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุแก่ชุมชนรุ่นใหม่พัฒ
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 0144 ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมเขียนบันทึกความดีถวายในหลวงเนื่องในโอกาส กรมธนารักษ์จัดโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์รายการ Money daily ในประเด็นโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ระยะที่ 2 ณ ห้องส่ง 4 สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีว
เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ นำคณะสื่อมวลชนร่วมโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชลในประเด็นเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ เปิดจำหน่ายกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุ แปลง ชบ.341 ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!