Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ร่วมกับ พล.ร.ท. สุชีพ หวังไมตรี รอง เสธ.ทร. พร้อมคณะ ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินแสมสาร
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2559 เพื่อหารือผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกองทัพเรือ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกองทัพเรือ ในพื้นที่ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 2559 นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับส่วนราชการ
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ เดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่อาเซียน และเป็นเกียรติในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 2
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงทรัพย์สินและจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน การแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะ president ของ MDC Council ทำพิธีมอบรางวัลประกวดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภทต่างๆ และทำพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์การประชุม MDC
เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก XXIX Mint Directors conference: MDC ครั้งที่ 29
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เยี่ยมชม กิจกรรม ปั่น...เพื่อน้อง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปบริจาค เพื่อสมทบทุนการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กพิการ
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ระหว่าง ธนารคารอาคารสงเคราะห์ กรมธนารักษ์ ธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก XXIX Mint Directors Conference: MDC ครั้งที่ 29 เข้าเยี่ยม โรงกษาปณ์ รังสิต
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงกษาปณ์โลก XXIX Mint Directors Conference: MDC ครั้งที่ 29 เข้าเยี่ยม โรงกษาปณ์ รังสิต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!