Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้แก่ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา(เชิงสะพานไม้2) และบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) กับ องค์กรนายจ้าง
นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมสมทบทุน "ศิริราชมูลนิธิ" เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเทศมาเลเซีย ในประเด็น Mint Direectors Conference หรือ MDC ครั้งที่ 29 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างจิตอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างโลกสีเขียว (CSR of Treasury Depertment)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมหารือกับผู้แทนธนาคารโลก
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์มอบกระเช้าอวยพรแก่หนังสือพิมพ์แนวหน้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และเข้าพบ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและเตรียมความพร้อมระงับเหตุอัคคีภันอาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า จีน-หนองคาย
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ในประเด็น การประชุม Mint Directors Conference หรือ MDC ครั้งที่ 29 ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อรองรับระบบขนส่งและโครงการสำคัญของหน่วยงาน ครั้งที่1/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีถวายรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก การพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในประเด็น การประชุม Mint Directors Conference หรือ MDC
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.๑๒๔-๑๒๕ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Voice Tv ในประเด็น โครงการบ้านประชารัฐ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้ที่ราชพีัสดุ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานมอบสัญญาเช่า ให้กับ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ชุมชนเพิ่มสินร่วมใจ ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ และชุมชนวังหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยและข้าราชการ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!