Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Voice Tv ในประเด็น โครงการบ้านประชารัฐ ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 27กุมภาพันธ์2559
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นางบุปผนาถ ชินเดช ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติราชการสายงานด้านเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดรายการสถานีประชาชนในประเด็น ปัญหาที่ดินนิคมสหกรณ์ท้ายาง
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สัมภาษณ์รายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ในประเด็นโครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ห้องอธิบดีกรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวเรื่องกรมธนารักษ์เดินหน้าออกมาตรการช่วยผู้เช่าที่ราชพัสดุประสบปัญหาภัยแล้ง ณ กระทรวงการคลัง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ.ประชุมหารือการจัดหาที่ราชพัสดุรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานงานทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ. 2559
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์มอบเงินบริจาคให้กับ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรมธนารักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว และนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรแก่ นายเทวัญ วิชิตะกุล อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด ประชุม MDC ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรื้อถอนและประมูลขายซากอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์มอบเงินบริจาคให้กับ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบลเนื่องในโอกาส วันครบรอบ 43 ปี การเคหะแห่งชาติ
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!