Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว และนายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรแก่ นายเทวัญ วิชิตะกุล อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพิธีเปิด ประชุม MDC ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ณ 302 อาคารกรมธนารักษ์
เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรื้อถอนและประมูลขายซากอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์มอบเงินบริจาคให้กับ นางสาวอุบลวรรณ สืบยุบลเนื่องในโอกาส วันครบรอบ 43 ปี การเคหะแห่งชาติ
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.521(แปลงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จาก ผู้บริหารข้าราชการและพนักงานสายบริหารกรมธนารักษ์
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จาก นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานของสำนัก
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรแก่ คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพฯ และนายสำเริง เอี่ยมสะอาด
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้แทน World Bank พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับฟังการนำเสนอข้อมูลที่ราชพัสดุ
เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบกระเช้าอวยพรแก่ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว และนายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักธนารักษ์พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือจัดหาพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานแถลงข่าวกรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกช้างไทย ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 นายเอกวัฒน์ มานะแก้วและนายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์มอบกระเช้าอวยพรแก่ นาย วินัย วิทวัสการเวช อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!