Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์เหรียญกษาปณ์ (5 แห่ง)ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมธนารักษ์ 72 ปี กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ กท. 2593 ซอยอินทามระ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ของตู้สาขาโทรศัพท์ และบริการตอบรับอัตโนมัติ ตามโครงการศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารกรมธนารักษ์และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำประกาศนียบัตรและจัดจ้างทำป้ายประกอบการมอบรางวัลนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์(ในบริเวณกระทรวงการคลัง) จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน(หนู ปลวก มด แมลงสาบ และยุง)บริเวณอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมธนารักษ์และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์(ในบริเวณกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และระบบประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ(Access Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ในกรณีที่ปฏิบัติราชการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะทองคำของกลาง ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 76% จำนวน 2 รายการ (2ก้อน) น้ำหนักรวมประมาณ 567.97 กรัม (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์ เฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการติดตั้งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!