Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียร (CNC Cylindrical grinder) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธบางลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (22 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (19 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นวางอะไหล่พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งหน่วยความจำเพื่อบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน (18 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กสำหรับวางวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ค. 2562)
โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน (15 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ก.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) (5 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคา (โดม) ลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดินสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัยตามประกาศจังหวัดสุโขทัย (25 มิ.ย. 2562)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างพิมพ์บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินด้วยกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 1,400 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงผ้าดิบสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำภาชนะบรรจุเหรียญสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน (Standard Bin) จำนวน 200 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (16 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!