Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารการเงิน รุ่นที่ 21(2/60) โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 (30 พ.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติแอสคอต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 (23 พ.ค. 2561)
ข้าราชการและพนักงานสำนักกษาปณ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี ณ ห้องประชุมสำนักกษาปณ์ ชั้น 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 (23 พ.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (22 พ.ค. 2561)
สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลคาทรัพย์สิน พ.ศ. .... (21 พ.ค. 2561)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายพชร อนันต์ศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเสวนาธนารักษ์ ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์) : อยู่-กิน-นุ่งห่ม (18 พ.ค. 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินขอเชิญ ร่วมงาน เสวนาธนารักษ์ "ภูมิวัฒนธรรมชาวกรุง (รัตนโกสินทร์): อยู่-กิน-นุ่งห่ม" ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ (11 พ.ค. 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของให้แก่ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ (11 พ.ค. 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย (11 พ.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส อ่อนนุช เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 (8 พ.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 (7 พ.ค. 2561)
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและ ชาวชุมชนบางลำพู ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา (7 พ.ค. 2561)
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 (4 พ.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 (3 พ.ค. 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย (26 เม.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มธนาคารทิสโก้ โครงการให้ความรู้ทางการเงิน สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 (26 เม.ย. 2561)
List of Coins and Coin Products The 29th Tokyo International coin Convention April 28 – 30 , 2018 (25 เม.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 (25 เม.ย. 2561)
The 29th Tokyo International coin Convention April 28 – 30 , 2018 (25 เม.ย. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 (20 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!