Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกวดราคา สอบราคา

ประกวดราคา สอบราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (11 ม.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (11 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.354 (บางส่วน) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 55 - 1 -33 ไร่ (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อม Sim Card Card ipad จำนวน 1 หมายเลขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (9 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ม.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) (7 ม.ค. 2562)
ประกวดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ม.ค. 2562)
ประกาศกรมธนารักษ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (4 ม.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!