Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ของตู้สาขาโทรศัพท์ และบริการตอบรับอัตโนมัติ ตามโครงการศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการพิพิธภัณฑ์ชุมชนตลาดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารกรมธนารักษ์และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำประกาศนียบัตรและจัดจ้างทำป้ายประกอบการมอบรางวัลนวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ โดยรอบอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์และอาคารหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์(ในบริเวณกระทรวงการคลัง) จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวน(หนู ปลวก มด แมลงสาบ และยุง)บริเวณอาคารกรมธนารักษ์ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ อาคารอเนกประสงค์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารกรมธนารักษ์และอาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ และหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์(ในบริเวณกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)และระบบประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ(Access Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะ เสนอราคาการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ในกรณีที่ปฏิบัติราชการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะทองคำของกลาง ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 76% จำนวน 2 รายการ (2ก้อน) น้ำหนักรวมประมาณ 567.97 กรัม (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์ เฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการติดตั้งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ จำนวนประมาณ 5,000 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Clipping News) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินส่วนขยาย ปี 2563 เฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!