Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์ เฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการติดตั้งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ จำนวนประมาณ 5,000 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Clipping News) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินส่วนขยาย ปี 2563 เฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการระบบทะเบียนฝากคลังและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะทองคำของกลาง ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 76% จำนวน 2 รายการ (2ก้อน) น้ำหนักรวมประมาณ 567.97 กรัม (26 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (26 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างพัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ "การบริหารจัดการความรู้ของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชผู้ขนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ SMART TV จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ราชการห้องผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม ในการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.242 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แปลงโรงแรมชายทะเล) (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมเครื่องส่งเอกสาร (FAX) ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-FL422CK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!