Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ภาพข่าวกรม RSS

ภาพข่าวกรม RSS

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 6/2562
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ครั้งที่ 16/2562
พิธีประกาศผลรางวัลการประกวดการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประชุมหารือ กรณีการจัดทำคำสั่งมอบอำนาจในการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณท่าอากาศยาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ครั้งที่ 10-4/2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมธนารักษ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ครั้งที่ 3/2562
แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 5/2562
การประชุมการหารือสถานะที่ดิน กำแพงเมือง-คูเมือง
การประชุมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ
การประชุมพิจารณาการขาย แลกเปลี่ยน การให้ การจำหน่าย จ่ายโอน หรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ (ขายที่ดินและอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชฑูต(หลังเดิม) ) ณ กรุงเวลลิงตัน
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น
การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน ตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น
การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของกรมธนารักษ์(working team)
การประชุมการพิจารณาทบทวนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ จำนวน 6 แปลง
การประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 4/2562
แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!