Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16 ก.พ. 2561)
สำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (14 ก.พ. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (8 ก.พ. 2561)
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้ดำเนินการจ่ายจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้แก่ประชาชน ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ (29 ม.ค. 2561)
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในกรมธนารักษ์ ประจำปี 2561 TRD GAMES 2018 (27 ม.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 (24 ม.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมธนารักษ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 (24 ม.ค. 2561)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 (19 ม.ค. 2561)
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักกษาปณ์ (16 ม.ค. 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ณ พิพิธบางลำพู (13 ม.ค. 2561)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ขอเชิญเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ และพิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (12 ม.ค. 2561)
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (9 ม.ค. 2561)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า (29 ธ.ค. 2560)
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนเรียนรู้สู่พิพิธภัณฑ์และชุมชน (20 ธ.ค. 2560)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ตอบข้อซักถาม เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน (19 ธ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Night at the Museum ณ มิวเซียมสยาม (17 ธ.ค. 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 1 จากสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (15 ธ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน สุดยอด SME ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560 (13 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!