Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกวดราคาซื้อเพชรลูกเหลี่ยมเกสร คุณภาพน้ำขาวไม่น้อยกว่า ๘๕% ชนิดสีออกเหลือง TLC (Top Light Color) สำหรับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ บุรุษและสตรี จำนวน ๔ รายการ (สำนักการคลัง) (27 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้าโรงกษาปณ์รังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (25 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (18 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (3 เม.ย. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๗ ชั้น ๖๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดตัวเหรียญ ขนาดแรงกดไม่น้อยกว่า 60 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (8 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อระบบน้ำหล่อเย็น จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคัลง) (6 มี.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (22 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (21 ก.พ. 2560)
จ้างเหมาซ่อมหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ของระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (14 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาซื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 10,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (7 ก.พ. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มอใช่งานก่อสร้าง (1 ก.พ. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงใยสังเคราะห์สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (31 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (31 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (30 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วนสำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (25 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อส้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (24 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. ๗ ชั้นต ๖๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (24 ม.ค. 2560)
ร่างประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามร่างประกาศฯ (13 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!