Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Night at the Museum ณ มิวเซียมสยาม (17 ธ.ค. 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้การต้อนรับคณะอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น รุ่นที่ 1 จากสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 (15 ธ.ค. 2560)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน สุดยอด SME ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560 (13 ธ.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 (8 ธ.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 (7 ธ.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 (28 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (24 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (24 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 (21 พ.ย. 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กล่าวต้อนรับในงาน Human of Street ตอน Greeting from the homeless (19 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแม่สาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (16 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (16 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (16 พ.ย. 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กล่าวต้อนรับในงาน We are CSO ใครๆก็เป็นได้ ความดีไม่มีขาย (6 พ.ย. 2560)
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักทรัพย์สินฯ จัดทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (3 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (2 พ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการฯ ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 (31 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!