Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (30 ก.ย. 2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (24 ก.ย. 2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (23 ก.ย. 2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (17 ก.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการช่างศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องกล นายประตูกษาปณ์ ช่างไม้ พนักงานสำรวจข้อมูล ช่างทอง ช่างกษาปณ์ (12 ก.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ (พนักงานทุนหมุนเวียน) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ตำแหน่งนักบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (2 ก.ย. 2557)
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21 ส.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ (พนักงานราชการทั่วไป) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องกล นายประตูกษาปณ์ (20 ส.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ (พนักงานทุนหมุนเวียน) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ นักบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (15 ส.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนิติกร (25 ก.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ตำแหน่งนักบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (22 ก.ค. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (15 ก.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดวิธีการประเมินสมรรถนะ เฉพาะตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (10 ก.ค. 2557)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (10 ก.ค. 2557)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (4 ก.ค. 2557)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (30 มิ.ย. 2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (จำนวน 9 ตำแหน่ง) (27 มิ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (24 มิ.ย. 2557)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนิติกร (19 มิ.ย. 2557)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ตำแหน่งนักบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (16 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!