Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ร่าง ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 ธ.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานภาษี เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (สำนักการคลัง) (1 ธ.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (29 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (28 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานบริหารสัญญาเช่าที่ราชพัสดุผ่าน Mobile Device ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (23 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (23 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องหนังเทียม จำนวน ๓ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (18 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องกำมะหยี่ จำนวน 3 ประเภท (รวม 16 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (18 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi – metal) ชนิดราคา 10 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักการคลัง) (18 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา ๑ บาท จานวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (18 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ ประเภท (รวม ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (สำนักการคลัง) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro – nickel clad copper) ชนิดราคา 5 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักการคลัง) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสุนการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (สำนักการคลัง) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 50 สตางค์ จำนวน 100,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (สำนักการคลัง) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทาแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อสายพานลำเลียงเหรียญ พร้อมรถเข็นถังบรรจุ (นำเหรียญส่งเครื่องเกลี่ยเหรียญ)จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (17 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (9 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานภาษี เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (31 ต.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!