Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (9 พ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานภาษี เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (31 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (21 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง ๓๒ ล้านแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (19 ต.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานภาษี เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำนักการคลัง) (15 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์โครงการงานปรับปรุงระบบสนับสนุนการทำงานของ Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (14 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทาฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (14 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลแผนที่และคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง ๓๒ ล้านแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (14 ก.ย. 2559)
ขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวน (TOR) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ (12 ก.ย. 2559)
ขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า และสวน (TOR) อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ (7 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (สำนักการคลัง) (25 ส.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (25 ส.ค. 2559)
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (24 ส.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (22 ส.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (18 ส.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (16 ส.ค. 2559)
การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารอำนวยการชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (28 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำชิ้นส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (14 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายส่วนจัดแสดงศาลาธนารักษ์ ๒ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (13 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (13 ก.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!