Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ผู้ชนะประกวดราคา

ผู้ชนะประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการคนงาน และจ้างเหมาบริการจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียมเพื่อปฏิบัติงานรังวัดกำหนดพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม (GPS) กรมธนารักษ์ ในพื้นที่จังหวัดระยอง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำเอกสารสรุปคำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขยายที่ดินและอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต (หลังเดิม) ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 110 เล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตัดปลอกคลุมเก้าอี้ จำนวน 220 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโลหะทองคำของกลางประเภททองคำแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.9% จำนวน 3 รายการ (25 ชิ้น) น้ำหนักรวมประมาณ 904.29 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถมดินพร้อมกำแพงกันดิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษสำหรับใช้เครื่องพิมพ์ PLOTTER จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ส. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร (26 ส.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ส. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร (26 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 13 คัน เพื่อใช้ในการจัดโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐเพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ" โดยวิธีคัดเลือก (23 ส.ค. 2562)
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!