Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม RSS

สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 (4 ส.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลอย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 (3 ส.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 (1 ส.ค. 2560)
นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (27 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 (27 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 (25 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 (25 ก.ค. 2560)
นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร (17 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 (14 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (14 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการ การผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 (12 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2560 (6 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 (5 ก.ค. 2560)
นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักทรัพย์สินค่าของแผ่นดิน ร่วมกับพิพิธบางลำพู กลุ่มจิตอาสา Trash Hero นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนบางลำพู จัดกิจกรรม "รักษ์คลองบางลำพู" (3 ก.ค. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นกรณีการอนุญาตให้ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ฯ แปลง กท.1225 ฉ.745 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. (21 มิ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 (19 มิ.ย. 2560)
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่างสำนักกษาปณ์ โดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกษาปณ์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 (15 มิ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ได้จัดกิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขวัญกำลังใจปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 (15 มิ.ย. 2560)
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน สำนักบริหารเงินตรา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 (13 มิ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!