Logo
อธิบดีกรมธนารักษ์
นายยุทธนา หยิมการุณ
yuttanayi@treasury.go.th

ที่ราชพัสดุ
การบริหารเงินตราและ
เหรียญกษาปณ์
โรงกษาปณ์
งานด้านทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
หน้าหลัก >> ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR


ประกวดราคาจ้างเหมาทำชิ้นส่วนประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (14 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายส่วนจัดแสดงศาลาธนารักษ์ ๒ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (13 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (13 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อโลหะทองแดงบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 99.9% จำนวน 20,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (13 ก.ค. 2559)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต และอาคารสำนักงานฯ พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องฝึกอบรมอาคารอำนวยการชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักการคลัง) (8 ก.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาว (Cupro - nickel) ชนิดราคา ๒๐ บาท จานวน ๖๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (15 มิ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสานักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (13 มิ.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา ๒๕ สตางค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (25 พ.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 50 สตางค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (25 พ.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาวไส้เหล็กชุบนิกเกิล (Nickel plated steel) ชนิดราคา ๑ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักการคลัง) (24 พ.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งจัดแสดงศาลาธนารักษ์ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)(สำนักการคลัง) (12 พ.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดงฯ ชนิดราคา ๕๐ สตางค์ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ (26 เม.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper plated steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (26 เม.ย. 2559)
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘๐ ตัว (25 เม.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ (12 เม.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายและแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 รายการ (สำนักการคลัง) (7 เม.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาทำถุงพลาสติกชนิดม้วน สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง) (4 เม.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903

 แผนผังเว็บไซต์นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!